Bookmark and Share

Opatření pro rok 2020

Vydáno dne 01. 06. 2020 (410 x přečteno)

Opatření kvůli koronaviru

Pro letošní ročník bude zrušeno měření vybavení na přípravné základně. Kontrola nářadí a měření délky hadic se bude provádět namátkově, těsně po dokončení požárního útoku.
Odměňování (ceny pro družstva) bude dle možností pořádajících sborů. Rada CHNHL ukládá pouze zajistit poháry pro první tři družstva v jednotlivých kategoriích a diplomy pro všechna zúčastněná družstva.
V jaké formě bude proveden slavnostní nástup před a po soutěži, bude vzhledem k rozvolňování hygienických opatření, určeno pořadatelem přímo na jednotlivých kolech ligy.


Zdravíme všechny účastníky a fanoušky Chodské noční hasičské ligy.


Vzhledem k nejisté situaci ohledně pořádání společenských akcí, jsme se rozhodli zveřejnit rozhodnutí rady CHNHL schválené na schůzi konané 23.5. v Novém Sedlišti.

Termíny soutěží

Letošní CHNHL se bude skládat ze čtyř soutěží. První kolo se bude konat 4.7. v Újezdu u Domažlic, druhé 25.7. ve Štítarech, třetí 1.8. v Mochtíně a 29.8. zakončíme Chodskou noční hasičskou ligu na finále v Novém Sedlišti.

Změna bodování celkového pořadí

Od letošního ročníku se změní systém bodování soutěží a bude pro všechny kategorie stejné: 1. místo 21 bodů, 2. místo 18 bodů, 3. místo 16 bodů, 4. místo 15 bodů atd. sestupně po jednom bodu až do 18. místa.

Opatření kvůli COVID 19

Pro letošní ročník bude zrušeno měření vybavení na přípravné základně. Kontrola nářadí a měření délky hadic se bude provádět namátkově, těsně po dokončení požárního útoku.
Odměňování (ceny pro družstva) bude dle možností pořádajících sborů. Rada CHNHL ukládá pouze zajistit poháry pro první tři družstva v jednotlivých kategoriích a diplomy pro všechna zúčastněná družstva.
V jaké formě bude proveden slavnostní nástup před a po soutěži, bude vzhledem k rozvolňování hygienických opatření, určeno pořadatelem přímo na jednotlivých kolech ligy.

 


Galavečer 2020
Termín Galavečeru CHNHL byl určen na 21.listopadu a místo konání, stejně jako systém závěrečného odměňování družstev bude určen později.
Těšíme se na Vaší účast.


Rada CHNHL